Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för minskade avgasutsläpp, en utbyggd kollektivtrafik och fler och bättre cykelvägar i städerna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram