Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att möjligheten för brottsoffer inom prostitution att kräva skadestånd ska utredas och förstärkas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram