Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att möjligheten till dispens för att ingå äktenskap för personer under 18 år tas bort.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram