Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att myndighetsutövande personal inom funktionshinderområdet utbildas i genusfrågor och får i uppdrag att aktivt arbeta med lika fördelning av insatser mellan kvinnor och män.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram