Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att namnlagen ändras så att alla människor har rätt att ta förnamn utan att det styrs av biologiskt kön. Denna rätt ska även gälla för föräldrar när de namnger sina barn.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram