Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att nyanlända flyktingar och asylsökande ska ha rätt till bostad och svenskundervisning samt få information om svenska samhällsförhållanden och arbetsliv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram