Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att nyanlända själva ska få välja var de ska etablera sig. Samhället ska underlätta för dessa grupper att komma in på arbets- och bostadsmarknaden.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram