Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för obligatorisk utbildning om jämställdhet och antidiskriminering för kommissionsledamöterna, för de högsta tjänstemännen samt inom all managementutbildning för EU- tjänstemän.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram