Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för obligatoriska kurser i genusperspektiv, hbtq-frågor och antirasism för alla yrkeskategorier som arbetar med flyktingar, från personal på flyktingförläggningar till polis och jurister inom rättsväsendet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram