Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att obligatoriska moment rörande perspektiv genus, funktionalitet, hbtq och antirasism införs i klientorienterade yrkesutbildningar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram