Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att öka resurserna till hiv-preventiva insatser och arbetet för att minska stigmatiseringen av hiv-positiva. Vårdpersonal ska kompetensutvecklas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram