Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att öka samernas rätt till självbestämmande, och för att FN:s urfolksdeklaration ska implementeras som svensk lag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram