Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ökad demokrati, transparents och tillgänglighet i EU:s beslutsprocesser. EU:s institutioner bör ytterligare demokratiseras.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram