Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ökad öppenhet och samverkan mellan Europaparlamentet och kommissionen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram