Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ökad utveckling och nyttiggörande av teknologi och hjälpmedel för att undanröja funktionshindrande miljöer. Utvecklingen ska vara baserad på kvinnors och mäns olika behov.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram