Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ökade krav och arbetsuppgifter på förskolan alltid ska gå hand i hand med ökade resurser.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram