Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ökade personalresurser inom vård och omsorg.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram