Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ökat nordiskt-baltiskt samarbete och att jämställdheten fortsatt ska vara en central komponent i alla dessa länders politiska arbete.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram