Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att olika kulturyttringar får större utrymme i det offentliga rummet samt att konstnärer ges mer inflytande i stadsplaneringsfrågor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram