Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Om frågan om en anslutning av Sverige till EMU:s tredje steg skulle aktualiseras, måste den underställas en folkomröstning innan beslut fattas i riksdagen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram