Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att omsorgsbehov ska bedömas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram