Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att öppenheten i Ministerrådets arbetsordning ökas och att det demokratiska underskottet i Europaparlamentet minskas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram