Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att översynen även ska syfta till att vuxenutbildnings- systemet för människors potentiella utveckling och studiefinansieringen inte motverkar varandra.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram