Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse, förföljelse och övergrepp i rättssak ska kunna ingå i brottet grov kvinnofridskränkning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram