Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att papperslösa ska ha möjlighet att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och prövas på lika villkor som övriga kommuninvånare.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram