Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att parlamentariska val ska vara tillgängliga och att alla ska ha samma möjlighet att delta.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram