Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att påskynda asylprocessen och att ingen med beviljat uppehållstillstånd ska behöva bo kvar på asylboende på grund av platsbrist i kommunerna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram