Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att patientråd inom psykiatrin ska finnas i varje landsting, där före detta och nuvarande patienter har inflytande över hur vården ska bedrivas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram