Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att pensionssystemets intjänandegrunder ändras och görs jämställda mellan kvinnor och män.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram