Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att personal och alla ideellt verksamma vid jourerna har tillgång till handledning av professionella med adekvat högskoleutbildning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram