Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att personal på särskilda boenden utbildas i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram