Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att personer under 65 år med demenssjukdomar får stöd, råd och vård under hela sjukdomsprocessen utifrån den specifika livssituation som råder. I stödet ska även familjen/nära anhöriga inkluderas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram