Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att polis och rättsväsende ges fortbildning i kvinnofrid och våld i nära relationer utifrån intersektionella perspektiv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram