Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att polis och socialtjänst får ökade resurser att förebygga och utreda risker för barn- och tvångsäktenskap, samt i förekommande fall hämta hem och skydda brottsoffer och ställa förövare inför rätta.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram