Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att polisutbildningen omfattar ett könsmakts-, antirasistiskt, och normkritiskt perspektiv som tillsammans ska säkra en kompetenshöjning. Utbildning måste även innehålla kunskap om bemötandet av brottsdrabbade.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram