Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att preskriptionstiden för könsstympningsbrott ses över.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram