Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att preventivmedel subventioneras till unga i alla landsting i Sverige.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram