Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att principen om ”lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla. För detta krävs en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer och över den stora könsbarriären på arbetsmarknaden.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram