Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för prioriterade upplåtelseformer till ungdomar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram