Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att proceduren för asylansökan förenklas och för att den asylsökandes rättigheter sätts i första rummet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram