Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att rätten till assisterad befruktning ska vara på samma villkor för kvinnor i samkönade relationer som för heterosexuella par, landstingen ska inte prioritera olika eller ta ut olika avgifter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram