Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att reformera de skrivningar om immaterialrätt och patent som finns i internationella handelsavtal, med avsikt att underlätta billig produktion och handel med livsnödvändiga läkemedel.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram