Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att regeringen, inom ramen för EU-samarbetet, kraftfullt motverkar krav på avregleringar och legaliseringar inom alkohol- och drogpolitiska områden.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram