Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att regeringens agerande i alkohol- och drogfrågor, både nationellt och internationellt, innefattar ett genusperspektiv och tar sin utgångspunkt i folkhälsa och samhällsekonomi.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram