Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att regler som gäller konsumentskydd, miljö och alkoholpolitik ska vara minimiregler, med möjlighet för enskilda länder att ha strängare krav.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram