Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att relevanta professionella som pedagoger, elevhälsopersonal, kuratorer på ungdomsmottagningar, polis och utredare inom sociala barnavården ges fortbildning om förtryck i namn av heder och religion, ur intersektionella perspektiv, inklusive riskbedömning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram