Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att resurser satsas på att utbyggandet av förnyelsebara energier skapas och energibesparande åtgärder införs.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram