Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att resurser satsas på utbyggande av kollektivtrafik, särskilt tåg och spårvagnar och förbud av flygtrafik på korta sträckor införs.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram