Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att resurstilldelningen för välfärden ökas, bl.a. genom riktade statsbidrag. Samtidigt måste det formuleras statliga regler kring bemanning i välfärden

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram