Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att riksgymnasierna för elever med rörelsehinder ska avvecklas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram